සැකිල්ල:සිංහල-භාෂාවෙන්-නොවන පෙළ ඇතුළත් ලිපි ප්‍රවර්ගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purpose[සංස්කරණය]

Used on the sub-categories of Category:Articles containing non-English-language text such as Category:Articles containing French-language text, which are populated by the {{Lang}} and Lang-xx templates.

Usage[සංස්කරණය]

Optional parameters[සංස්කරණය]

  • |example= -
  • |script= - This should be a standalone expression like foo script Ogham runes bar characters as it completes a parenthetical (in script).

Tracking categories[සංස්කරණය]