සැකිල්ල:ශතකකොටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
සහශ්‍රය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්:
දශක: 2000ගණන් 2010ගණන් 2020ගණන් 2030ගණන් 2040ගණන්
2050ගණන් 2060ගණන් 2070ගණන් 2080ගණන් 2090ගණන්
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණ
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
සහශ්‍රය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්:
දශක: ක්‍රිපූ  90ගණන් ක්‍රිපූ  80ගණන් ක්‍රිපූ  70ගණන් ක්‍රිපූ  60ගණන් ක්‍රිපූ  50ගණන්
ක්‍රිපූ  40ගණන් ක්‍රිපූ  30ගණන් ක්‍රිපූ  20ගණන් ක්‍රිපූ  10ගණන් ක්‍රිපූ  0ගණන්
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණ
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්

This template produces a navigational box for a century, as illustrated for {{ශතකකොටුව|2}} (for the 21st century) and {{ශතකකොටුව|-1}} (for the second century BC).

Optional parameters

By default, the navigational box will float to the right of the page. This behaviour can be altered using float= left, right, center, or none

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ශතකකොටුව&oldid=286645" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි