සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:රටේ දත්ත EQG වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Equatorial Guinea.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Equatorial Guinea.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Equatorial Guinea.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
GNQ (නරඹන්න) GNQFlag of Equatorial Guinea.svg නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය
EQG (නරඹන්න) EQGFlag of Equatorial Guinea.svg නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය
GEQ (නරඹන්න) GEQFlag of Equatorial Guinea.svg නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය

නිදර්ශන භාවිතයන්


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීමසැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත නිරක්‍ෂීය ගිනි රාජ්‍යය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified