සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොරොක්කෝව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොරොක්කෝව යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Morocco.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය මෙරොක්කා්ව ප්‍රධාන ලිපි නාමය (මෙරොක්කා්ව)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Morocco.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Morocco.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
780Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svgFlag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg
1073Flag of Morocco 1073 1147.svgFlag of Morocco 1073 1147.svg
1147Flag of Morocco 1147 1269.svgFlag of Morocco 1147 1269.svg
1258Flag of Morocco 1258 1659.svgFlag of Morocco 1258 1659.svg
1666Flag of Morocco (1666–1915).svgFlag of Morocco (1666–1915).svg
1913Flag of Spanish Morocco.svgFlag of Spanish Morocco.svg
සිවිල්Civil Ensign of Morocco.svgCivil Ensign of Morocco.svg
නාවිකNaval Ensign of Morocco.svgNaval Ensign of Morocco.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
MAR (නරඹන්න)සැකිල්ල:රටේ දත්ත MARසැකිල්ල:රටේ දත්ත MAR

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| මොරොක්කෝව}} මොරොක්කෝව
  • {{ධජනිරූපකය|මොරොක්කෝව}}මෙරොක්කා්ව

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|මොරොක්කෝව|780}} මොරොක්කෝව
  • {{ධජනිරූපකය|මොරොක්කෝව|780}}මෙරොක්කා්ව

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීමසැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත මොරොක්කෝව සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified