සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු අප්‍රිකාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු අප්‍රිකාව යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of South Africa.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය දකුණු අප්‍රිකාව ප්‍රධාන ලිපි නාමය (දකුණු අප්‍රිකාව)
ධජ අන්වර්ථය Flag of South Africa.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of South Africa.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1910South Africa Flag 1910-1912.svgSouth Africa Flag 1910-1912.svg
1912South Africa Flag 1912-1928.svgSouth Africa Flag 1912-1928.svg
1928Flag of South Africa (1928-1994).svgFlag of South Africa (1928-1994).svg
නාවික-1922Naval Ensign of the United Kingdom.svgNaval Ensign of the United Kingdom.svg
නාවික-1946Naval Ensign of South Africa (1946–1951).svgNaval Ensign of South Africa (1946–1951).svg
නාවික-1952Naval Ensign of South Africa (1959–1981).svgNaval Ensign of South Africa (1959–1981).svg
නාවික-1981Naval Ensign of South Africa (1981–1994).svgNaval Ensign of South Africa (1981–1994).svg
ගුවන් හමුදාව-1940Ensign of the South African Air Force 1940-1951.svgEnsign of the South African Air Force 1940-1951.svg
ගුවන් හමුදාව-1951Air Force Ensign of South Africa (1951–1958).svgAir Force Ensign of South Africa (1951–1958).svg
ගුවන් හමුදාව-1958Ensign of the South African Air Force (1958-1967, 1970-1981).svgEnsign of the South African Air Force (1958-1967, 1970-1981).svg
ගුවන් හමුදාව-1967Ensign of the South African Air Force 1967-1970.svgEnsign of the South African Air Force 1967-1970.svg
ගුවන් හමුදාව-1981Ensign of the South African Air Force 1981-1982.svgEnsign of the South African Air Force 1981-1982.svg
ගුවන් හමුදාව-1982Ensign of the South African Air Force (1982-1994).svgEnsign of the South African Air Force (1982-1994).svg
ගුවන් හමුදාව-1994Ensign of the South African Air Force 1994-2003.svgEnsign of the South African Air Force 1994-2003.svg
යුද්ධ හමුදාව-1951Flag of the South African Army (1951-1966).pngFlag of the South African Army (1951-1966).png
යුද්ධ හමුදාව-1966Flag of the South African Army (1966-1973).pngFlag of the South African Army (1966-1973).png
යුද්ධ හමුදාව-1973Flag of the South African Army (1973-1994).pngFlag of the South African Army (1973-1994).png
යුද්ධ හමුදාව-1981Ensign of the South African Defence Force (1981-1994).svgEnsign of the South African Defence Force (1981-1994).svg
නාවිකNaval Ensign of South Africa.svgNaval Ensign of South Africa.svg
යුද්ධ හමුදාව40pxSANDF Army Flag Current.gif

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

සැකිල්ල:ගුවන් හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි ගුවන් හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ ගුවන් හමුදාව |දකුණු අප්‍රිකාව}} South African Air Force
  • {{ ධජනිරූපකය |දකුණු අප්‍රිකාව| ගුවන් හමුදාව }}දකුණු අප්‍රිකාව

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ZAF (නරඹන්න) ZAFFlag of South Africa.svg දකුණු අප්‍රිකාව
RSA (නරඹන්න) RSAFlag of South Africa.svg දකුණු අප්‍රිකාව

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:


සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත දකුණු අප්‍රිකාව සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified