සැකිල්ල:රටේ දත්ත කියොතෝ ප්‍රාන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කියොතෝ ප්‍රාන්තය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Kyoto Prefecture.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය කියොතෝ ප්‍රාන්තය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (කියොතෝ ප්‍රාන්තය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Kyoto Prefecture.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Kyoto Prefecture.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
කියොතෝ (නරඹන්න) කියොතෝ Flag of Kyoto Prefecture.svg කියොතෝ ප්‍රාන්තය
ක්යෝතෝ ප්‍රාන්තය (නරඹන්න) ක්යෝතෝ ප්‍රාන්තය Flag of Kyoto Prefecture.svg කියොතෝ ප්‍රාන්තය
ක්යෝතෝ (නරඹන්න) ක්යෝතෝ Flag of Kyoto Prefecture.svg කියොතෝ ප්‍රාන්තය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජනිරූපකය|කියොතෝ ප්‍රාන්තය}}කියොතෝ ප්‍රාන්තය


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|කියොතෝ}}කියොතෝ ප්‍රාන්තය


වෙනත් තොරතුරු

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත කියොතෝ ප්‍රාන්තය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified