සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕමානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕමානය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Oman.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ඕමානය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ඕමානය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Oman.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Oman.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1970Old Flag of Oman.svgOld Flag of Oman.svg
නාවිකNaval Ensign of Oman.svgNaval Ensign of Oman.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
OMN (නරඹන්න) OMNFlag of Oman.svg ඕමානය
OMA (නරඹන්න) OMAFlag of Oman.svg ඕමානය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ඕමානය}} ඕමානය
  • {{ධජනිරූපකය|ඕමානය}}ඕමානය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ඕමානය|1970}} ඕමානය
  • {{ධජනිරූපකය|ඕමානය|1970}}ඕමානය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|OMN}}ඕමානය
  • {{ධජයරට|OMN}}Flag of Oman.svg ඕමානය
  • {{ධජය|OMN}} OMN


වෙනත් තොරතුරු

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ඕමානය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified