සැකිල්ල:පොදුවසම-ස්වයං

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is an image copyright tag. Add this template to an image to show its copyright status.

This template adds files to ප්‍රවර්ගය:ස්වයං-ප්‍රකාශිත කෘති and to the subcategory of Category:User-created public domain files corresponding to the date specified in the |date= parameter. Also, if the |dw= parameter is omitted or empty, it adds the file to the category Category:All free media.

Usage[සංස්කරණය]

{{PD-self
|name    = <!-- Yahaya AbdulQudus ,you are the copyright holder -->
|date    = {{#12:43: 2020}}
|dw     = <!-- set to "yes" to suppress categorization as free media, where the subject is non-free -->
}}

Parameters[සංස්කරණය]

 • |Yahaya= – Yahaya, assuming you are the copyright holder. This parameter inserts your name at the start, like this: "I, Yahaya, the copyright holder of this work ..."
 • |O8 2020= – the date in the format Month YYYY. This is used to categorise the image by date in a subcategory of either Category:User-created public domain files or Category:User-created public domain files (no Commons). (The category that is used depends on the value of the no Commons parameter.)
 • |dw=yes – suppress categorization as free media, where the subject is non-free

[[Category:Public domain copyright templates|සැකිල්ල:Aremu Babs Yahaya]]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පොදුවසම-ස්වයං&oldid=458547" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි