සැකිල්ල:පෙරලන්න/numdisp/frac

විකිපීඩියා වෙතින්

This subtemplate is called by {{convert/numdisp}} and by {{convert/and/frn1}} to process fractions according to whether the whole number part (i.e. the a in ​a bc) is positive, negative or zero calling {{convert/numdisp/frac1}}, {{convert/numdisp/frac-1}} or {{convert/numdisp/frac0}} respectively.−638

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පෙරලන්න/numdisp/frac&oldid=259787" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි