සැකිල්ල:පැඅස/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

{{සටහන්ලැයිස්}} හා සමග{{පැඅස}} භාවිතා වන්නේ පැහැදුම් (පැහැදිලි කල) සටහන් තැනීමටය.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{පැඅස| අධෝසටහන් පෙළ }}

  • name: මෙය විසින් WP:FOOT පරිදී සම්මත ආශ්‍රිත නමක් තනයි . සමූහ නාමය සැමවිටම කුඩාකුරු-අක්ෂර අනුව පෙන්වන අතර, එබැවින්ම සබැඳි ලේබලයන් කුඩාතුරු අක්ෂර වලින් දැක්වෙයි.

නිදසුන්[සංස්කරණය]

අධෝසටහන්හී සම්පූර්ණ උපන්‍යාස භාවිතාකිරීම:

සපකුණු බස විදහාපානුයේ
සමහරක් තොරතුරු .<ref name=Smith2009>{{උපන්‍යාස පොත|last=ස්මිත්|year=2009|title=ස්මිත්ස් බුක්}}</ref> වැඩිමනත් තොරතුරු.{{පැඅස|පැහැදිලි කිරීමක්.<ref name=Smith2009/>}}

==සටහන්==
{{සටහන්ලැයිස්}}

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව}}

 
සමහරක් තොරතුරු.[1] වැඩිමනත් තොරතුරු.[lower-alpha 1]
සටහන්
  1. පැහැදිලි කිරීමක්.[1]
ආශ්‍රිත
  1. 1.0 1.1 ස්මිත් (2009). ස්මිත්ස් බුක්. 


[1] භාවිතා කරමින්:

සපකුණු බස විදහාපානුයේ
සමහරක් තොරතුරු.{{කෙඅස|Smith|2010|p=1}} වැඩිමනත් තොරතුරු.{{පැඅස|A clarification.{{කෙඅස|Smith|2010|p=2}}}}

==සටහන්==
{{සටහන්ලැයිස්}}

==උපන්‍යාස==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව}}

==ආශ්‍රිත==
*{{උපහරණය|last=ස්මිත්|year=2010|title=ස්මිත්ස් බුක්}}
 
සමහරක් තොරතුරු.[2] වැඩිමනත් තොරතුරු.[lower-alpha 1]
සටහන්
  1. පැහැදිලි කිරීමක්.[3]
උපන්‍යාස
  1. [[#CITEREF|]].
  2. ස්මිත් 2010, පි. 1.
  3. ස්මිත් 2010, පි. 2.
ආශ්‍රිත
  • ස්මිත් (2010), ස්මිත්ස් බුක්

නිදර්ශන ලිපි[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පැඅස/ලේඛය&oldid=318417" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි