සැකිල්ල:ප්‍රවර්ගය විසුරුවන්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Category diffuse}} adds categories to Category:Categories requiring diffusion. For more information on when to use this template, see WP:DIFFUSE.

Usage[සංස්කරණය]

Add this template to content categories that are frequently used in situations where a subcategory would be more appropriate. Do not use with {{Container category}}. For more information, see Cat:Container categories.

Other category-header templates[සංස්කරණය]