සැකිල්ල:පරිශීලක විද්‍යුත් තැපෑල/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

  • මෙහි දී ඔබේ පරිශීලක නාමය ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. {{පරිශීලක විද්‍යුත් තැපෑල}} යන්න පමණක් ඇතුල් කළ පසු ඔබේ පරිශීලක නාමයට විද්‍යුත් තැපැල් යොමු කෙරේ.
  • සැ.යු.- මෙය භාවිත කළ හැක්කේ පරිශීලක පිටු තුළ පමණි.
  • උදා:-

{{පරිශීලක විද්‍යුත් තැපෑල}} →

මෙම පරිශීලකට විද්‍යුත්-තැපෑලක් යවන්න


මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]