සැකිල්ල:පරිශීලක අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
School.svg මෙම පරිශීලකයා
අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ
ශිෂ්‍යයෙකි.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතය[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය සාමාජිකයෙක් බව පෙන්වීමට පහත දැක්වෙන කේතය ඔබේ ගිණුමට එක් කරගන්න.

සැකිල්ලේ ප්‍රතිදානය කෙටි කේතනය
School.svg මෙම පරිශීලකයා
අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ
ශිෂ්‍යයෙකි.
{{පරිශීලක අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය}}