සැකිල්ල:නො-නිදහස් චරිත-රූපය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල විසින් එක් (නම්-නොකෙරෙන) පරාමිතියක් පිළිගනුලැබෙන අතර, එසේ වන්නේ, ගොනුව භාවිතා කෙරෙන ලිපියෙහි නම වෙයි:

{{නො-නිදහස් චරිත-රූපය|ලිපි නාමය }}

රූපය සතුව සෑහෙන තාර්කිකත්වයක් පවතියි නම් විචාරකයෙක් විසින්

|image has rationale=yes

යන්න එක් කරනු ඇත. එය විසින්, සැකිල්ලෙහි පහළ කොටසෙහි පණිඩුඩය දර්ශනය වීම වළක්වනු ඇත.

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]