සැකිල්ල:නිදහස් නොවන චිත්‍ර/විහිළු කතා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Parameters[සංස්කරණය]

When this template is applied without a parameter,

{{Non-free comic}} ,

the page is automatically sorted into Category:Non-free comic images which has several subcategories though, regarding specific publishers or series. To sort a file into a subcategory without populating the top category "Non-free comic images", use the template with a parameter, e.g.

{{Non-free comic | Eclipse Comics images}} .

See also[සංස්කරණය]