සැකිල්ල:නාමාවකාශ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 [[mw:Extension:TimedMediaHandler|]] 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 Gadget Gadget talk 2301
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Namespaces}} is used as a sidebar, mostly on Wikipedia pages about the different namespaces.

See also[සංස්කරණය]

  • {{Namespace Greek}} assigns a Greek letter to each namespace, to assist sorting.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:නාමාවකාශ&oldid=442390" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි