සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/01

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සූර්යයා

සූර්යයාගේ පීවන චක්‍රය පෙන්වන රූප සටහනක්.