සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සකස් කළ ආහාර/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
Origin
විකල්ප name(s){{{alternate name}}}
සම්භව ස්ථානය{{{country}}}
ප්‍රදේශය හෝ ප්‍රාන්තය{{{region}}}
නිර්මාතෘ(වරු){{{creator}}}
විස්තර
භෝජන කොටස{{{course}}}
වර්ගය{{{type}}}
පිළිගැන්වුම් උෂ්ණත්වය{{{served}}}
ප්‍රධානරසද්‍රව්‍යය(න්){{{main ingredient}}}
විභේද්‍යයන්{{{variations}}}
එක් ආහාර පිළිගැන්වුමක
ආසන්නතම කැලරි ප්‍රමාණය
{{{calories}}}
අනෙකුත් තොරතුරු{{{other}}}
{{තොරතුරුකොටුව සකස් කළ ආහාර
| name       = 
| image      = 
| caption     = 
| alternate_name  = 
| country     = 
| region      = 
| creator     = 
| course      = 
| type       = 
| served      = 
| main_ingredient = 
| variations    = 
| calories     = 
| other      = 
}}

පරාමිතික[සංස්කරණය]

ඉහත තොරතුරුකොටුව පිටපත් කොට අභිමත ලිපියෙහි අලවා සමානකිරීමේ (=) සලකුණට පසුව එන අගයයන් පුරවන්න. සියළු ක්ෂේත්‍ර වෛකල්පික වෙති. ප්‍රශ්න සහ නිදසුන් සඳහා කරුණාකර සංවාද පිටුව බලන්න.

 • name – මෙය කොටුවෙහි ඉහළට පැමිණේ. මෙය පැහැර හැරියොත්, පිටු මාතෘකාව වෙතින් අනුමානය කර ගනු ලැබේ.
 • image – රූපයක් නොමැති නම්, මෙම ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තබන්න.
 • caption – රූප විස්තරයක් නොමැති නම් හිස්ව තබන්න.
 • alternate name – කෑම වර්ගය සඳහා විකල්ප නාමය.
 • country – කෑම වර්ගයේ සම්භව රට.
 • region – කෑම වර්ගය වැඩිදියුණු කෙරුණු ප්‍රදේශය හෝ ප්‍රාන්තය
 • creator – කෑම වර්ගයේ නිර්මාතෘ(වරු)
 • course – කටගැස්ම, අතුරුපස, බීම, ප්‍රධාන කෑම වර්ගය, සලාදය, හෝ පැති කෑම
 • type – නිද. "පයි", "බිස්කට්", ආදිය. Do not use if redundant to |course=
 • served – කෑම වර්ගය පිළිගැන්වුම සඳහා උෂ්ණත්වය.
 • main_ingredient – කෑම වර්ගයෙහි ප්‍රධාන රසකාරකය(න්).
 • variations – කැම වර්ගය පිළියෙල කිරීමට ඇති ප්‍රභේදනයන්.
 • calories – එක් ආහාර පිළිගැන්වුමක කැලරි ප්‍රමාණය
 • other – වෙනත් තොරතුරු

Microformats[සංස්කරණය]

Adr[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UF-adr

Recipe[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UF-hrecipe