සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංගීත ශෛලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
{{{name}}}
විලාසයේ සම්භවය{{{stylistic_origins}}}
සංස්කෘතිකමය ඇරඹුම{{{cultural_origins}}}
දර්ශීය සංගීත භාණ්ඩ{{{instruments}}}
ජනප්‍රසාදය{{{popularity}}}
මින් ව්‍යුත්පන්න සංගීත{{{derivatives}}}
උප ශෛලීන්
{{{subgenres}}}
සම්මිශ්‍රිත ශෛලීන්
{{{fusiongenres}}}
Regional scenes
{{{regional_scenes}}}
Local scenes
{{{local_scenes}}}
Other topics
{{{other_topics}}}

For more information, see Wikipedia:WikiProject Music genres.

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox music genre
| name       = 
| color       = 
| bgcolor      = 
| stylistic_origins = 
| cultural_origins = 
| instruments    = 
| popularity    = 
| derivatives    = 
| subgenrelist   = 
| subgenres     = 
| fusiongenres   = 
| regional_scenes  = 
| local_scenes   = 
| other_topics   = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

color
Colour used for the headings. See Wikipedia:WikiProject Music genres/Colours.
bgcolor
Colour used for the headings' backgrounds.
subgenerelist
Article containing the complete list of subgenre