සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රෝගලක්ෂණය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

වර්තමානයේදී මෙම සැකිල්ල තුල රෝගය පිළිබඳ සාරාංශ තොරතුරු අඩංගු නොවේ. එය වෙනුවට, එහි අඩංගු වන්නේ රෝග ස්වභාවය පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන අනෙකුත් මූලාශ්‍ර වෙත ස්ථාවර අතුරුමුහුණතකි. සියළු ක්ෂේත්‍රයන් පූරණය කිරීමට නොහැකි වීම පිළිබඳ කණස්සලු නොවන්න -- ඔබට එකක් හො දෙකක් පූරණය කල හැකි නම් එය ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

රෝග ස්වභාවයක් සංස්කරණය කරනව විට, පහත කොටස පිටපත් කර පිටුවෙහි ඉහළ කොටසෙහි අලවන්න:

තොරතුරුකොටුව රෝගලක්ෂණය/ලේඛය
ICD-10ICD10GroupMajor.minor
ICD-9xxx
{{තොරතුරුකොටුව රෝගලක්ෂණය
| Name      = {{PAGENAME}} 
| Background   = 
| Image     = 
| Caption    = 
| ICD10     = {{ICD10|ICD10Group|Major|minor|Linkcode|Minorlink}} 
| ICD9      = {{ICD9|xxx}} 
| ICDO      = 
| OMIM      = 
| DiseasesDB   = 
| MedlinePlus  = 
| eMedicineSubj = 
| eMedicineTopic = 
| MeshID     = 
}}

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]