සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පොත් මාලාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
{{{image}}}
{{{image_caption}}}
{{{books}}}
Author{{{author}}}
Original title{{{title_orig}}}
Translator{{{translator}}}
Illustrator{{{illustrator}}}
Cover artist{{{cover_artist}}}
රට{{{country}}}
බස{{{language}}}
Genre{{{genre}}}
Publisher{{{publisher}}}
Published{{{pub_date}}}
සිංහලෙන් පලකල දිනය{{{english_pub_date}}}
Media type{{{media_type}}}
No. of books{{{number_of_books}}} ([[{{{list_books}}}|List of books]])
Preceded by{{{preceded by}}}
Followed by{{{followed by}}}
Website{{{website}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]