සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කොමික්ස් චරිතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{character_name}}}
Comic image missing.svg
ප්‍රකාශන තොරතුරු
ප්‍රකාශකයා{{{publisher}}}
පළමු එළිදැක්ම{{{debut}}}
නිමැවුනු ලැබුවේ{{{creators}}}
කථා වස්තු තොරතුරු
ද්විත්ව චරිතය{{{alter_ego}}}
විශේෂ{{{species}}}
සම්භව ස්ථානය{{{homeworld}}}
කණ්ඩායම් අනුබැඳි{{{alliances}}}, {{{previous_alliances}}}
හවුල් ව්‍යාපාර{{{partners}}}
මෙහි සහාය චරිතය{{{supports}}}
සංගණ්‍ය අන්වර්ථයන්{{{aliases}}}
හැකියාවන්{{{powers}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]