සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ආගමික ගොඩනැගිල්ල/වර්ණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

#D3D3D3

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

This subtemplate is used to determine the section coloring in {{Infobox religious building}}.

A list of the colors can be found in the corresponding documentation.