සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව අරාබි යෙදුම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව අරාබි යෙදුම
Arabic{{{Arabic}}}
Romanization{{{arabic_rom}}}
IPA{{{native pronunciation}}}
Literal meaning{{{literal meaning}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]