සැකිල්ල:තුල්‍යසතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Examples[සංස්කරණය]

 • {{ ISOWEEK|2005|12|31}} gives "52", and is eqv. with {{ ISOWEEK|2006|1|0}} gives "52"
 • {{ ISOWEEK|2006|1|1}} gives "52"
 • {{ ISOWEEK|2006|1|2}} gives "01"

Examples where the ISO year is three days into the next gregorian year[සංස්කරණය]

 • {{ ISOWEEK|2009|12|31}} gives "53"
 • {{ ISOWEEK|2010|1|1}} gives "53"
 • {{ ISOWEEK|2010|1|2}} gives "53"
 • {{ ISOWEEK|2010|1|3}} gives "53"
 • {{ ISOWEEK|2010|1|4}} gives "01"

Examples where the ISO year is three days into the previous gregorian year[සංස්කරණය]

 • {{ ISOWEEK|2008|12|28}} gives "52"
 • {{ ISOWEEK|2008|12|29}} gives "01"
 • {{ ISOWEEK|2008|12|30}} gives "01"
 • {{ ISOWEEK|2008|12|31}} gives "01"
 • {{ ISOWEEK|2009|1|1}} gives "01"

{{subst:week2|2006|6|16|subst=subst:}} gave 24

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:තුල්‍යසතිය&oldid=187742" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි