සැකිල්ල:ජාකොබ්ගේ දරුවන්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
එක් එක් බිරියගෙන් ජාකොබ්ගේ දරුවන් උපතේ අනුපිළිවෙල අනුව (D = දියණිය)
ලෙයා රූබන් (1) සිමියොන් (2) ලෙවී (3) ජුදා (4) ඉස්සාකර් (9) සාබුලොන් (10) දීනා (D)
රාකෙල් ජෝසප් (11) බෙන්ජමින් (12)
බිල්හා (රාකෙල්ගේ සේවිකාව) දාන් (5) නප්තලී (6)
ශිල්පා (ලෙයාගේ සේවිකාව) ගාද් (7) ආෂෙර් (8)