සැකිල්ල:කුමණ?

විකිපීඩියා වෙතින්

[කුමණ?]


This tag has been created in order to provide for a sleeker alternative for the bloating weasel tag. It is an alternative for {{who?}} for statements like "In some countries ..." or "In some scientific publications ..." and the like.

This tag will categorise tagged articles into ප්‍රවර්ගය:විශේෂිතව-සලකුණු කෙරුණු අවිශද-වචනැති වාක්‍ය-ඛණ්ඩයන් සහිත ලිපි. This template is especially efficient since you know what is needed even without clicking on the link.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:කුමණ%3F&oldid=72865" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි