සැකිල්ල:කාලපරිච්ඡේද අවසානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
මෙයත් බලන්න ප්‍රවර්ගය: Geological period templates

Usage[සංස්කරණය]

The template calls {{next period}} to calculate the next period, and returns when it begins using {{period start}}. This saves having two lists of dates to update and maintain.

Period templates[සංස්කරණය]

This list is incomplete. You may help by expanding it