සැකිල්ල:=

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

=

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template allows "=" to be used in unnamed template parameters. It inserts the equals-sign ("=") into the text. Alternatively, the HTML entity "=" can be used if there is no need for it to be interpreted as wikimarkup, such as when the literal equals-sign is to be displayed to the user.

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Font color|black|yellow|2 + 2 {{=}} 4}} produces: 2 + 2 = 4

You can also use named parameters to bypass the restriction:

  • {{Font color|black|yellow|3= 2 + 2 = 4}} produces: 2 + 2 = 4

Unlike =, the template only delays the interpretation of the symbol as code:

{{concat|<div class{{=}}"hatnote">This should be italicised.</div>}}
{{concat|<div class&#61;"hatnote">This will not be italicised.</div>}}

produces:

This should be italicised.
This will not be italicised.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for =

A template to allow = to be used in template parameters

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Escape template list

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:%3D&oldid=477021" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි