සාර්වභෞමික ව්‍යාප්තිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Orcinus orca සහ උන්ගේ ව්‍යාප්තිය (නිල් පැහැයෙන්)

යම් තක්සෝනයක් ලොව පුරා ගැලපෙන වාසභූමිවල ව්‍යාප්තව තිබීම ජීවවේදයේදී සාර්වභෞමික ව්‍යාප්තිය ලෙස හඳුන්වනුලබයි.