සාකච්ඡාව:ISIS සබැඳි ත්‍රස්ථවාදී සිද්ධි ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙහි මාතෘකාව තුල එන ත්‍රස්ථවාදී යන වචනය terrorist යන ඉංග්‍රීසි වචනයෙහි පරිවර්තනය නම්, එය ත්‍රස්තවාදී විය යුතුය, එබැවින් මෙම ලිපියෙහි සාතෘකාව "අයිඑස්අයිඑස් සබැඳි ත්‍රස්තවාදී සිද්ධි ලැයිස්තුව" විය යුතු බවට යෝජනා කරමි. --- Shwetha (talk) 02:49, 1 මැයි 2019 (යූටීසී)