සාකච්ඡාව:හෙන්දිරික්කා මල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Cwijayakoon විසින් මෙම ලිපිය හෙන්දිරික්කා වෙත ගෙන යන ලදී. Cwijayakoon විසින් නැවත ගෙන එන ලදී. නිවැරදි මාතෘකාව කුමක් විය යුතුද? කරුණාකර සංවාදයකට යොමු වන්න.

ස්තුතියි! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:34, 20 ජූනි 2010 (යූටීසී)