සාකච්ඡාව:හම්බන්තොට කසල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය යොමු වන ප්‍රවර්ගයෙහි නිවැරැදි නම කසල කලමනාකරණය නොව කසළ කළමනාකරණය විය යුතුය. ලිපියෙහි නිවැරැදි නමද හම්බන්තොට කසළ විය යුතුය.දසනැබළයෝ 06:45, 11 මැයි 2009 (යූටීසී)