සාකච්ඡාව:සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලින්ක්ස් නිල් පැහැයෙන් දක්වන්නේ කෙසේද? දනට මා යෙදූ ලින්ක්ස් දම් පැහැයෙන් පෙන්වයි.

Dear පරිශීලක:BuddhimaDilmi
Links will be red if the target article exist. If not it will be red in colour until / unless the target article is created.
It is completely ok to have red links in an article.
If you are knowledgeable & interested, you can create target articles too. It will improve sinhala wikipedia more while a blue finish is given to your article.
Singhalawap (talk) 18:02, 3 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)