සාකච්ඡාව:සුජාතා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I love sujatha vidyalaya— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 82.198.250.66 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 1 ජූලි 2010 හිදී එක් කර ඇත