සාකච්ඡාව:සාපේක්ෂ වීජීයය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම ලිපියේ මාතෘකාව පිළිබඳ ගැටළුවක් මා හට ඇත. එය සම්බන්ධක (හෝ බන්ධුතා) වීජ ගණිතය විය යුතු බව හඟිමි. --ශ්වෙත (talk) 10:26, 17 ජූනි 2012 (යූටීසී)[reply]