සාකච්ඡාව:සජීවිකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

pls move this page to සජීවිකරණය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:19, 4 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Done! --Lee (talk) 02:34, 5 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)
Thanks! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:59, 5 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Need a cleanup[සංස්කරණය]

Need a cleanup. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:04, 5 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:සජීවිකරණය&oldid=127984" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි