සාකච්ඡාව:ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙහා්ත්තම ශී වික්රම රාජසිංහ රජු ,මහනුවර අවසාන රජු.


ශ්රී වික්රම රාජසිංහ ශ්රී ලංකාවේ මහනුවර රාජධානියේ අවසාන මහරජ වේx එතූමා ශ්රී රාජාධිරාජසිංහ රජුගෙන් පසු 1798 දී සිහසුනට පත් විය. බි්රතාන්යයන් විසින් මහනුවර යුද්ධය අවසානයේදී එතූමාව පරාජය කොට පහ කරන ලදිx

එතූමා නායක්කාර වංශයට අයත් දකූණු ඉන්දීය කූමාරයෙකිx කන්නසාමි නමි වු මොහු ශ්රී රාජාධිරාජසිංහ රජුගේ බෑනා කෙනෙකිx කන්නසාමි 1798 දී සිංහාසනාරූඪ වන විට අභිෂේකය සඳහා ශ්රී වික්රම රාජසිංහ ලෙස තෝරා ගන්නා ලදිx එතූමා නායක්කාර වංශයේ මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේද අවසාන රජු වියxEranga Now Uploading this page.

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]