සාකච්ඡාව:විශාඛා විද්‍යාලය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මාතෘකාව නම් වැදගත්. නමුත් එක සිංහල අකුරක්වත් නැනේ. ඒක හින්දා මකන්න වෙනවා. නැත්නම් අඩුමගානේ එක වැකියක්වත් සිංහලෙන් ලියන්න වෙනවා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:58, 1 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

වටහාගත්තා කියල හිතෙනවා, ස්තුතියි. --Akhila (talk) 14:23, 2 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]
දැන් හරි. ස්තුතියි! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:24, 4 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]