සාකච්ඡාව:විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ පිලිබඳ වැඩිදුර මා දන්නා කරුණු ගැන විමසීමට tharinduhw122@yahoo.com(facebook) යන ලිපිනයන්ගෙන් හෝ tharinduhw122(skype) රාත්‍රී 7(ලංකා වෙලාව)ට පසු අමතන්න(2011.08.12-මා ජීවත්ව සිටින කාලය තුල පමණක් සහයෝගය ලබාදිය හැක).

මෙම මාතෘකාව ගැන ඔබ දන්නා කරුණු ලිපියට ඇතුළු කරන්න. ස්වර්ගයට හෝ නිරයට හෝ දිව්‍ය ලෝක හෝ බ්‍රහ්ම ලෝක ආදියට ෆෙස්බුක්, ස්කයිප් හෝ දුරකතන පහසුකම් නොමැති බැවින් ඔබ මිය ගිය පසු සහයෝගය ලබා දිය නොහැකි බව පැහැදිලිය. --- ශ්වෙත (talk) 17:42, 12 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

එය සැබෑවකි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 05:46, 13 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)