සාකච්ඡාව:විද්‍යුත් සම්බාධනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාතෘකාව[සංස්කරණය]

මෙහි මාතෘකාව සම්බාධනය විය යුතු යැයි සිතමි.--PHEONIXTER 17:10, 17 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)

එසේ සිතන්නේ ඇයි?---ශ්වෙත (talk) 18:05, 17 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)
ස්තූතියි.--PHEONIXTER 05:10, 18 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)