සාකච්ඡාව:වික්ටෝරියා වේල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙහි තොරතුරු කොටුව හෙළ බසට පරිවර්තනය කළ හැකිද? Varuna Harshana (talk) 14:30, 25 මාර්තු 2013 (යූටීසී)

පරිවර්තනය කලෙමි. සුපුන් විරාජ් (talk) 06:42, 27 මාර්තු 2013 (යූටීසී)