සාකච්ඡාව:ලුම්බිණිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය ප්‍රකාරවද මා සාමාන්‍යයෙන් දන්නා පරිදීද පොදුවේ ශ්‍රී ලංකා වාසීන් භාවිතා කරන පරිදීද මෙම ලිපියේ මාතෘකාව ලුම්බිණිය විය යුතුයි. --අස්ලාන් තම්බි (talk) 14:44, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

මට ප්‍රථමයෙන් මෙම ලිපිය සංස්කරණය කළ පුද්ගලයන් විසින්ද ලුම්බිණිය යන වදන ලිපියේ අන්තර්ගතය තුල භාවිතා කර තිබුණි. --- අස්ලාන් තම්බි (talk) 15:01, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ලුම්බිණිය&oldid=283523" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි