සාකච්ඡාව:යුරෝපානු ඉතිහාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුව සංස්කරණය කල යුතුය. මාතෘකා පෙල ගැස්වීම්, පින්තූර හා ආශ්‍රිත්‍ර සබැඳුම්.... 08:54, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී) — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය බිඟුවා (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 14:24, 20 අගෝස්තු 2010 හිදී එක් කර ඇත

මෙම ලිපියට සමාන ලිපියක් යුරෝපා ඉතිහාසය නමින් පවති. මෙම ලිපි දෙකේ එකිනෙකට වෙනස් උප මාතෘකාවන්ට අදාළ කරුණු අඩංගුය. යුරෝපා ඉතිහාසය ලිපියේ අඩංගු කරුණු මේ වෙත ගෙන ඒම සුදුසු බව පෙනේ.|salin813