සාකච්ඡාව:යටත්විජිත සාහිත්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය ඇමෙරිකාවේ යටත්විජිත සාහිත්‍ය ගැන යැයි සිතේ. එම නිසා මාතෘකාව වෙනස් කිරීම හෝ අදාල ප්‍රධාන ලිපිය වෙත යොමු කළ යුතුයැයි සිතමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 00:18, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)