සාකච්ඡාව:මයිකල් පියතුමා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවසානයේ ඇති "බුත්තල වැසියෙක්" යන්න උවමනා නොවේ. ලියන්නාගේ නම ගම වැදගත් නොවන අතර ලියන ලිපියේ අන්තර්ගතය පමණක් වැදගත් යැයි මා සිතමි.

බිඟුවා 10:49, 21 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)