සාකච්ඡාව:බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා

    විකිපීඩියා වෙතින්
    "ඉදිරියේ දී තිරගත වීමට නියමිත" ?, තිරගත උනාද දන්නේ නැ? තිරගත  උනාට පස්සේ  මතක ඇතුව ඇවිත් සංස්කරණය කරන්න.--RsEkanayake 03:55, 4 ජූලි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]