සාකච්ඡාව:පැබ්ලෝ පිකාසෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[1], [2] ප්‍රකාර සංස්කරණය කළෙමි. -- ශ්වෙත (talk) 16:20, 25 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)