සාකච්ඡාව:ප්‍රනාබ් මුඛර්ජි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ ඉංග්‍රීසියෙන් පෝෂණය වී ඇති 'ලිපිය' සම්පුර්ණයෙන්ම පරිවර්තනය කරානම් තමයි ලස්සන.ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් පසුව සියල්ලම පරිවර්තනය කරයි.ඔබ විසින් කර ඇති අනෙකුත්  පරිවර්තනයන්ද  අනර්ගයි. ඔබට සුබපැතුම් !--Rsekanayake (talk) 17:12, 18 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)