සාකච්ඡාව:පද්මසිරි ත්‍රීමා විතාරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය ප්‍රකාර මෙම පුද්ගලයා උපතේදීම මිය ගොස් ඇත. --- ශ්වෙත (talk) 20:13, 20 ඔක්තොම්බර් 2013 (යූටීසී)

මෙම පුද්ගලයා උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? ඔහු උගෙනුම ලද්දේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙහි වෛද්‍ය පී්‍යෙයහි නොවේද? මේ දෙකම එකද? -- ශ්වෙත (talk) 15:35, 21 ඔක්තොම්බර් 2013 (යූටීසී)